Workshop Symposium vrijwilligers Piushof Panningen

Op woensdag 16 oktober jl. mochten we tijdens een symposium voor vrijwilligers van de Piushof een workshop rolstoel-/rollator/zitdansen verzorgen.

 

Op deze inspirerende middag voor vrijwilligers konden ze keuze maken uit een aantal workshops. Een daarvan was de workshop bewegen op muziek, waarvan het rolstoel-/rollator/zitdansen een onderdeel was. Samen met vrijwilligster die op de donderdagmorgen samen met meerdere vrijwilligers danst en zingt met de bewoners, werd in één uur uitgelegd wat het dansen was en hoe je de oudere mensen kon betrekken in bewegen op muziek.

 

De workshop opende met een dans die ze op de donderdagmorgen met de bewoners doen als herkenning. Op het Limburgse volkslied – waar in bronsgroen eikenhout werd een kringdans, gedanst en werd er volop meegezongen, net zoals de bewoners dat ook doen. Daarna legde Els uit wat het verschil is tussen het rolstoeldansen in zowel de combi- als duovorm, het dansen met staanders en het rollator-/zitdansen. Voor de ondersteuning waren twee vrijwilligers vanuit Steingood en twee vrijwilligers van het rollaterdansen aanwezig. Samen konden we al deze facetten van het dansen laten zien. De vrijwilligers waren enthousiast en mochten dan ook zelf ervaren wat het dansen met of in een rolstoel was. Deze dansen werden afgewisseld met de dansen die de bewoners op de Piushof zelf doen. Ook werd er uitleg gegeven hoe je d.m.v. attributen mensen kunt stimuleren om te dansen. Als voorbeeld lieten we een dans met lichtballen en doekjes zien. Ook Oud Hollandse dansen en de daarbij behorende muziek zorgt voor veel beweging. Een voorbeeld hiervan was de Koekoekswals die we met zijn allen op verschillende manieren dansten. De workshop werd afgesloten met de Sirtaki zitdans.

 

We hopen dat er zich door deze workshop vrijwilligers gaan aanmelden, want die zijn altijd welkom in welke dansvorm dan ook.

 

Als dank voor onze bijdrage op deze dag mochten we allemaal een mooie bos bloemen ontvangen. Hopelijk hebben we de vrijwilligers zo wat handvaten gegeven om samen met de bewoners van Piushof op donderdag van een leuke dans/muziekmorgen te genieten.

 

Bedankt voor de uitnodiging en voor deze gezellige middag!

 

Els en Sabrina