Demonstratie zorgcentrum Vincent Depaul

Op zaterdag 21 september jl., mochten wij een demonstratie verzorgen voor de bewoners en medewerkers van zorgcentrum Vincent Depaul in Panningen.

 

Met een klein groepje dansers, kon na het koffiemoment rond 15.00 uur gestart worden met de demonstratie. We begonnen met de rustige Engelse Wals groepsdans waarna de verschillende dansen volgde. De snelle Quickstep en de langzame Engelse Wals en van de Hip Hop tot aan de Indonesische dans. De bewoners en medewerkers hebben we mee kunnen nemen en kunnen laten zien wat het rolstoeldansen is en hoeveel plezier het brengt. Enkel medewerkers deden in de rolstoel mee met de Koekkoeks wals, wat voor hun een hele ervaring was en waarvan de bewoners zichtbaar genoten.

 

Na een korte pauze was er aandacht voor de zitdansen. Hiermee konden de bezoekers zelf ook mee doen. In een kleine kring werd eerst een dans met lichtballen gedaan, gevolgd door een dans met doekjes. Om de demonstratie af te sluiten kon en mocht iedereen mee doen met ons inmiddels bekende Sirtaki zitdans. Er werd dan ook volop meegedaan.

 

Ook tijdens het dansen merkte je dat de bewoners genoten van het dansen en de muziek en heel zachtjes zag je af en toe een hand of voet bewegen op het ritme van de muziek. Wat muziek al niet teweeg brengt, bewegingen die er anders niet van komen gaan dan als vanzelf.

 

Het was een mooie demonstratie waarvan wij, maar ook de bewoners en medewerkers hebben genoten.

 

 

Mogelijk tot een volgende keer!