Demonstratie themadag Burger Advies Raad Horst

Op zaterdag 2 juni jl. organiseerde de Burger Advies Raad Horst a/d Maas een Themadag. Deze themadag stond in het teken van iedereen kan meedoen en vond plaats in de Merthal in Horst. De organisatie had zeker hun best gedaan om tal van informatie stands te benaderen.

 

Op deze dag verzorgden wij, verdeelt over de dag, een aantal dansdemonstraties. Ondanks dat het evenement gratis toegankelijk was, viel het bezoekersaantal toch wat tegen. Jammer, mogelijk voor meer bekendheid zorgen, aan alle aanwezigen heeft het niet gelegen. Het heeft ons er niet van weerhouden om toch in een drietal demonstratie te laten zien wat het rolstoeldansen inhoudt. Ook de vloer, die behoorlijk stroef danste, kon ons hier niet van weerhouden om te dansen en het dansen te laten zien aan de overige standhouders en de bezoekers die wel de weg naar de Merthal hadden gevonden. Ook het rollator/zitdansen kreeg een plekje in de demo. Bij onze afsluitende groepsdans, de Sirtaki, deden dan ook alle aanwezigen spontaan mee. Dansen is voor iedereen, met of zonder beperking, met rolstoel, met rollator, met stoel of gewoon als loper.

 

Het rolstoeldansen is toch weer onder de aandacht gebracht en leverde al een vraag voor een volgende demo bij de Zonnebloem vrijwilligers Horst op.